Procesi i njohjes, hapat e emigrimit dhe masat përgatitore të kualifikimit

Transmetimi i diturive të kualifikuara dhe të gjithëpërfshirë në fushën e mjekësisë, profesioneve të shëndetësisë dhe shkencave të kujdesit, si dhe gjuhës profesionale gjermane për profesionet e shëndetësisë.

Procesi i njohjes, hapat e emigrimit dhe masat përgatitore të kualifikimit

Gjermania pret profesionistët e shëndetësisë nga jashtë!

Në sektorin e shëndetësisë ka një mungesë të madhe të ekspertëve:

 • 200.000 deri 300.000
  vende të hapura për profesionistët e shëndetësisë

Wir bieten Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Begleitung bei dem Anerkennungsverfahren für ausländische Berufsabschlüsse an, sowie qualifizierte Lehrgänge, die für die vollwertige Tätigkeitsaufnahme in Deutschland notwendig sind.

 • Hapi 1
  Beratung

  Das Sammeln und die Analyse von Dokumenten zur Feststellung der Gleichwertigkeit und Prüfung der Einwanderungsmöglichkeiten und Beschäftigungsaufnahme. Für die Analyse benötigen wir: Ausbildungs- und Fachdiplome, Arbeitsbuch und Lebenslauf (elektronische Kopien von Dokumenten).

 • Hapi 2
  Deutsch-Zertifikat und Stellenzusage

  Für den Erhalt einer zeitlich befristeten Berufserlaubnis ist der Nachweis von Deutschkenntnissen mind. B1 oder höher erforderlich. Sie können ein vorhandenes Zertifikat vorlegen, wenn Sie es innerhalb der letzten 6 Monate erhalten haben, oder eine Zertifizierungsprüfung ablegen: Goethe-Zertifikat, Telc, TestDaF, ÖSD, DSD, DSH.

  Eine Stellenzusage in Deutschland ist ein wesentlicher Bestand des Antrages auf Anerkennung. Es muss von Ihrem potenziellen Arbeitsgeber in Deutschland verbindlich eine Stelle in Aussicht gestellt werden und die Arbeitsbedingungen wie auch der Arbeitsvertrag von der Arbeitsagentur im Vorfeld auf Rechtskonformität geprüft werden.

  Während Sie sich auf den Erwerb der Sprachkenntnisse konzentrieren, suchen wir für Sie die passende Klinik oder medizinische Einrichtung und unterstützen Sie beim Bewerbungsprozess.

 • Hapi 3
  Antrag auf Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse

  Vorbereitung der benötigten Dokumente für die Antragstellung bei der Anerkennungsstelle (elektronische Kopien von Dokumenten sind erforderlich). Die Vorbereitung umfasst die Sammlung von apostillierten Diplomen und Urkunden, den Erhalt einer Stellenzusage von der Klinik, die Vorbereitung des Antrags und anderer notwendigen Dokumente. Nach der Sammlung der gesamten Dokumente senden wir den Antrag samt Anlagen an die Anerkennungsstelle zur weiteren Prüfung.

 • Hapi 4
  Erteilung des Visums und die Einreise nach Deutschland

  Die Antwort der Anerkennungsstelle dauert ca. 2 - 4 Monate. Nach positivem Bescheid der Anerkennungsstelle erhalten Sie das Visum für 6-18 Monate und ziehen nach Deutschland. Der Bescheid von der Anerkennungsstelle kann sich jedoch unterscheiden.

  Der Beruf kann unmittelbar vollständig anerkannt (Gleichwertigkeitsbescheid) oder ein Defizitbescheid ausgestellt werden.

 • Hapi 5
  Gleichwertigkeitsbescheid oder Defizitbescheid mit Erhalt einer befristeter Berufserlaubnis.
  • Gleichwertigkeit - Die Berufsqualifikation ist bestätigt
   Es wird ein Visum auf der Grundlage des § 18a AufenthG. Erteilt und Sie können durch Erbringen eines Sprachnachweises B2 Deutsch des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen Ihren Beruf uneingeschränkt ausüben.

  • Defizitbescheid
   meist der Fall bei Qualifikationen aus dem nicht EU – Raum Der Defizitausgleich erfolgt durch eine Kenntnisprüfung, mit oder ohne einen Anpassungslehrgang. Es wird ein Visum nach §16d Abs.1 AufenthG. erteilt.

   • Anpassungslehrgang
    Bestehend aus praktischem Teil – Beschäftigung als Pflegehelfer und theoretischen Teil inkl. Sprachniveau B2. Der Anpassungslehrgang dient als vorbereitung auf die Kenntnisprüfung.

   • Kenntnisprüfung
    Kann auch ohne eines Anpassungslehrganges erfolgen, sofern erforderliches Sprachniveau gegeben ist und der Kandidat für die Prüfung bereit ist.

    Trotz Defizitbescheides ist nach Einreise eine Arbeitsaufnahme mit einer vorläufigen Berufserlaubnis zum Beispiel als Pflegehelfer begonnen werden. Sie ein Gehalt nach Tarifvertrag.

 • Hapi 6
  Anpassungsmaßnahmen

  Parallel zur Tätigkeitsausübung bereiten Sie sich auf die ausgewählte Maßnahme vor.

  Nach erfolgreich abgeleistetem Anpassungslehrgang oder bestandener Kenntnisprüfung erhalten Sie die Anerkennung der Gleichwertigkeit ihrer Ausbildung und Ihre Berufszulassung und die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung.

  In Abhängigkeit von der Klinik und der Region ist der Erwerb eines Sprachzertifikats B2 vor Erhalt der endgültigen Berufszulassung, trotz erworbener Gleichwertigkeit nötig.

  Für die Ablegung der Kenntnisprüfung ist eine umfangreiche und längere Vorbereitung erforderlich. Wir empfehlen Ihnen, sich im Vorfeld selbstständig oder mit Hilfe unserer  Online-Bildungsplattformauf die Kenntnisprüfung vorzubereiten

Njohja - Ekspertët Njohja - Ekspertët

Çdo proces aplikimi është ndryshe, prandaj afatet, procedurat dhe kushtet e njohjes dhe të marrjes së punës përshtaten shpesh individualisht.

Kjo varet nga shumë faktorë, përfshirë suksesin në intervistat, numrin e orëve në disiplina të caktuara, nevojën për ekspertë në një klinikë të caktuar dhe shumë faktorë të tjerë.

MedHeilberuf Institut është i angazhuar të shoqërojë dhe mbështesë kandidatët në çdo hap gjatë gjithë procesit dhe të informojë në kohë për të gjitha rrethanat relevante.

FAQ - Pyetjet e bëra më shpesh:

Sa kohë zgjat emigrimi në Gjermani?

Deri në emigrimin në Gjermani kalohen mesatarisht 6 deri në 11 muaj dhe 6 muaj të tjerë deri në njohjen e përfundshme të diplomës profesionale dhe fillimit të punës si specialist.

A mund të emigroj në Gjermani me familjen time?

Po, pas njohjes së suksesshme dhe fillimit të punës, qeveria gjermane ju lejon të paraqisni një kërkesë për bashkim familjar. Edhe bashkëshortët dhe fëmijët mund të emigrojnë në Gjermani në të ardhmen.

A mund të refuzohet kërkesa ime?

Shërbimi "Këshillim" përfshin analizën e plotë të dokumenteve dhe kontrollin e mundësisë së emigrimit në Gjermani në rastin konkret. Nëse ka ndonjë pengesë, ne do t'ju informojmë paraprakisht.

Çdo proces i njohjes është unik, prandaj datat, procedurat dhe kushtet e punës përcaktohen individualisht.

Çfarë është një urdhër deficit?

Ashtu quajturat deficite janë dallimet mes diplomës tuaj profesionale dhe atë të lëshuar në Gjermani për profesionin përkatës të rregulluar nga shteti. Pas përpunimit të aplikimit për njohje, zyra e njohjes jep një urdhër deficit për specialistin. Deficitet janë një numër i caktuar orësh në praktikën klinike dhe/ose teorinë.

Personeli mjekësor mund të kompensojë këto deficite në dy mënyra: ose përmes pjesëmarrjes në kursin teori-praktikë në kuadër të një kursi përshtatjeje ose përmes kryerjes së një provimi gojor të njohurive. Për mjekët dhe profesionet akademike nga vendet jo-UE, provimi gojor i njohurive është i nevojshëm në shumicën e rasteve.

Për të kryer provimin e njohurive kërkohet një përgatitje e kujdesshme dhe e kohëzgjatur. Ne ju rekomandojmë që të përgatiteni paraprakisht vetë ose me ndihmën e kursit të duhur në platformën tonë të mësimit online Online-Bildungsplattform.

Nga çka varen mundësitë e një marrëdhënie pune?

Mundësia e punës varet nga disa faktorë: nga posedimi i një diplome mjekësore të njohur në vendin tuaj, njohuritë tuaja në gjuhën gjermane dhe gjuhën profesionale dhe kërkesa rajonale për profesionin tuaj në Gjermani.

A është e detyrueshme intervista e punës?

Po, intervista e punës është e detyrueshme. Pas intervistës së punës, punëdhënësit mund të vlerësojnë nëse jeni i përshtatshëm për praktikën/internship në klinikë dhe një marrëdhënie të mundshme pune. Në varësi të klinikës së zgjedhur, ne mund të kryejmë intervistën e punës pjesërisht në internet dhe para se të hyni në Gjermani.

Cilat pozicione mund të marr në klinikat gjermane?

Pas njohjes, ju mund të punoni ose në fushën tuaj ose në një fushë të ngjashme. Për shembull, pas njohjes si një profesional i kujdesit shëndetësor, ju mund të punoni në një spital, shtëpi e pleqve ose në një praktikë ambulatore.

Cilat njohuri të gjuhës gjermane duhet të kem?

Për të punuar si profesional i kujdesit shëndetësor në Gjermani, njohuritë e gjuhës së përditshme janë të nevojshme. Niveli minimal me të cilin mund të filloni punën është B1.

Cilat dokumente më duhen për procedurën e njohjes?

Për procedurën e njohjes ju nevojiten dokumentet e mëposhtme: aplikimi, CV, çertifikata e gjuhës gjermane B1, diplomë dhe nëse është e nevojshme, çertifikatat e trajnimit të mëtejshëm, si dhe dokumente zyrtare të tjera (letërnjoftim etj.). Ne përgatisim pakon e plotë të dokumenteve së bashku me kandidatët sipas kërkesave aktuale të klinikave dhe zyrës së njohjes së shtetit përkatës.

Cilin pagë minimale mund të pres si një specialist mjekësor?

Paga minimale si një specialist mjekësor i njohur është rreth 3.380 €. Paga varet nga kontratat kolektive të punës të klinikave dhe mund të ndryshojë.

We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.