Procesi i njohjes, hapat e emigrimit dhe masat përgatitore të kualifikimit

Transmetimi i diturive të kualifikuara dhe të gjithëpërfshirë në fushën e mjekësisë, profesioneve të shëndetësisë dhe shkencave të kujdesit, si dhe gjuhës profesionale gjermane për profesionet e shëndetësisë.

Procesi i njohjes, hapat e emigrimit dhe masat përgatitore të kualifikimit

Gjermania pret mjekët nga jashtë!

Në sektorin e shëndetësisë ka një mungesë të madhe të ekspertëve:

 • 40.000 deri 70.000 vende të hapura për mjekë

Wir bieten Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Begleitung bei dem Anerkennungsverfahren für ausländische Berufsabschlüsse an, sowie qualifizierte Lehrgänge, die für die vollwertige Tätigkeitsaufnahme in Deutschland notwendig sind.

 • Hapi 1
  Beratung

  Das Sammeln und die Analyse von Dokumenten zur Feststellung der Gleichwertigkeit und Prüfung der Einwanderungsmöglichkeiten und Beschäftigungsaufnahme. Für die Analyse benötigen wir: Ausbildungs- und Fachdiplome, Arbeitsbuch und Lebenslauf (elektronische Kopien von Dokumenten).

 • Hapi 2
  Deutsch-Zertifikat und Stellenzusage

  Für den Erhalt einer zeitlich befristeten Berufserlaubnis ist der Nachweis von Deutschkenntnissen mind. B2 oder höher erforderlich. Sie können ein vorhandenes Zertifikat vorlegen, wenn Sie es innerhalb der letzten 6 Monate erhalten haben, oder eine Zertifizierungsprüfung ablegen: Goethe-Zertifikat, Telc, TestDaF, ÖSD, DSD, DSH.

  Eine Stellenzusage in Deutschland ist ein wesentlicher Bestand des Antrages auf Anerkennung. Es muss von Ihrem potenziellen Arbeitsgeber in Deutschland verbindlich eine Stelle in Aussicht gestellt werden und die Arbeitsbedingungen wie auch der Arbeitsvertrag von der Arbeitsagentur im Vorfeld auf Rechtskonformität geprüft werden.

  Während Sie sich auf den Erwerb der Sprachkenntnisse konzentrieren, suchen wir für Sie die passende Klinik oder medizinische Einrichtung und unterstützen Sie beim Bewerbungsprozess.

  Nach der Einwanderung nach Deutschland müssen Sie für den Erhalt der zeitlich befristeten Berufserlaubnis eine Fachsprachprüfung (FSP) ablegen. Wir empfehlen Ihnen, sich auf die Prüfung bereits im Vorfeld selbstständig oder mit Hilfe unserer Online-Bildungsplattform vorzubereiten.

 • Hapi 3
  Antrag auf Erteilung der Approbation

  Vorbereitung der benötigten Dokumente für die Antragstellung bei der Anerkennungsstelle (elektronische Kopien von Dokumenten sind erforderlich). Die Vorbereitung umfasst die Sammlung von apostillierten Diplomen und Urkunden, den Erhalt einer Stellenzusage von der Klinik, die Vorbereitung des Antrags und anderer notwendigen Dokumente. Nach der Sammlung der gesamten Dokumente senden wir den Antrag samt Anlagen an die Anerkennungsstelle zur weiteren Prüfung.

 • Hapi 4
  Erteilung des Visums und die Einreise nach Deutschland

  Die Antwort der Anerkennungsstelle dauert ca. 2 - 4 Monate. Nach positivem Bescheid der Anerkennungsstelle erhalten Sie das Visum für 6 - 18 Monate und ziehen nach Deutschland. Der Bescheid von der Anerkennungsstelle kann sich jedoch unterscheiden.

  Der Beruf kann unmittelbar vollständig anerkannt (Gleichwertigkeitsbescheid) oder ein Defizitbescheid ausgestellt werden.

 • Hapi 5
  Ablegen der Fachsprachprüfung (FSP) und Erhalt der zeitlich befristeten Berufserlaubnis

  Nach positivem Bescheid legt die Anerkennungsstelle den Termin für die Fachsprachprüfung (FSP) fest. Nach erfolgreich bestandener Fachsprachprüfung (FSP) wird die zeitlich befristete Berufserlaubnis für 6-12 Monate erteilt, mit der Sie Ihre Tätigkeit als Assistenzarzt in einer bestimmten Klinik beginnen können. Bei der Arbeit mit der vorläufigen Berufserlaubnis erhalten Sie ein Gehalt nach Tarifvertrag.

 • Hapi 6
  Erhalt der Approbation

  Bei der Arbeit mit der Berufserlaubnis müssen Sie sich vorbereiten und die Kenntnisprüfung ablegen, die Fragen auf dem Niveau der Staatsprüfung der medizinischen Universität umfasst.

  Für die Ablegung der Kenntnisprüfung ist eine umfangreiche und längere Vorbereitung erforderlich.

  Für die Ablegung der Kenntnisprüfung ist eine umfangreiche und längere Vorbereitung erforderlich. Wir empfehlen Ihnen, sich im Vorfeld selbstständig oder mit Hilfe unserer Online-Bildungsplattform auf die Kenntnisprüfung vorzubereiten

Njohja - Mjekët Njohja - Mjekët

Çdo proces aplikimi është ndryshe, prandaj afatet, procedurat dhe kushtet e njohjes dhe të marrjes së punës përshtaten shpesh individualisht.

Kjo varet nga shumë faktorë, përfshirë suksesin në intervistat, numrin e orëve në disiplina të caktuara, nevojën për ekspertë në një klinikë të caktuar dhe shumë faktorë të tjerë.

MedHeilberuf Institut është i angazhuar të shoqërojë dhe mbështesë kandidatët në çdo hap gjatë gjithë procesit dhe të informojë në kohë për të gjitha rrethanat relevante.

FAQ - Pyetjet e bëra më shpesh:

Sa kohë zgjat emigrimi në Gjermani?

Deri në emigrim në Gjermani, kalohen mesatarisht 6 deri në 11 muaj dhe 6 muaj të tjerë deri në njohjen përfundimtare të diplomës profesionale dhe fillimit të punës si specialist.

A mund të emigroj në Gjermani me familjen time?

Po, pas njohjes së suksesshme dhe fillimit të punës, qeveria federale gjermane ju lejon të paraqisni një kërkesë për bashkim familjar. Edhe bashkëshortët dhe fëmijët mund të emigrojnë në Gjermani në të ardhmen.

A mund të refuzohet kërkesa ime?

Shërbimi "Konsultim" përfshin analizën e plotë të dokumenteve dhe verifikimin nëse emigrimi në Gjermani është i mundur në rastin konkret.
Nëse ka ndonjë pengesë, ne do t'ju informojmë paraprakisht për këtë.

Çdo proces i njohjes është unik, prandaj datat, procedura dhe kushtet për punësimin përcaktohen individualisht.

Çfarë është një urdhër mungese?

Difektet e ashtuquajtura janë dallimet mes diplomës suaj profesionale dhe atij që jepet në Gjermani për profesionin përkatës që rregullohet nga shteti.
Pas përpunimit të aplikimit për njohje, zyra e njohjes jep një urdhër mungese për specialistin.

Difektet janë një numër i caktuar orësh në praktikën klinike dhe/ose teorinë.
Personeli mjekësor mund të kompensojë këto deficite në dy mënyra: Ose duke marrë pjesë në kursin teori-praktikë në kuadër të një kursi përshtatjeje ose duke kaluar një provim gojor të njohjes.

Për mjekët dhe profesionet akademike nga vendet jashtë BE-së, në shumicën e rasteve është e nevojshme të kalojnë provimin gojor të njohjes.

Është e nevojshme një përgatitje e kujdesshme dhe e kohëzgjatur për të kaluar provimin e njohjes. Ju rekomandojmë të përgatiteni paraprakisht vetë ose me ndihmën e kursit përkatës në platformën tonë online të edukimit.

Nga çfarë varet mundësia e një marrëdhënie pune?

Mundësia e punësimit varet nga disa faktorë: nga posedimi i një diplome mjekësore të njohur në vendin tuaj, njohuritë tuaja të gjuhës gjermane dhe të gjuhës së specialitetit tuaj dhe kërkesa rajonale në profesionin tuaj në Gjermani.

A është i detyrueshëm intervista për punë?

Po, intervista për punë është e detyrueshme. Pas intervistës së punës, punëdhënësit mund të vlerësojnë nëse jeni i përshtatshëm për stazhin / hospitacionin në klinikë dhe një marrëdhënie të mundshme pune. Në varësi të klinikës së zgjedhur, ne mund të zhvillojmë intervistën e punës pjesërisht në internet dhe para se të udhëtojnë në Gjermani.

Cilat oferta pune mund të marr në klinikat gjermane?

Disponueshmëria e ofertave të punës në klinikat varet nga mungesa faktike e specialistëve të profesionit tuaj. Profesionistët mjekësorë më të kërkuar aktualisht në Gjermani janë: infermierët dhe infermierët e kujdesit të shëndetit në spitale stacionare, infermierët e pleqve në shtëpitë e kujdesit dhe të pleqve.

Cilat njohuri të gjuhës gjermane duhet të kem?

Për të punuar si mjek në Gjermani, nevojiten njohuri të mira të gjuhës gjermane të përdorimit të përditshëm. Niveli minimal me të cilin mund të filloni punën është B2.

Cilat dokumente kam nevojë për procedurën e njohjes?

Për procedurën e njohjes, ju nevojiten dokumentet e mëposhtme: aplikimi, CV-ja, certifikata e gjuhës gjermane B2, diplomë dhe nëse është e nevojshme, dëshmi për vazhdimin e studimeve, si dhe dokumente të tjera zyrtare (letërnjoftim etj.). Paketën e plotë të dokumenteve e përgatisim së bashku me kandidatët sipas kërkesave aktuale të klinikave dhe zyrës së njohjes së shtetit përkatës.

Cili është paga minimale që mund të pres si mjek?

Paga minimale si asistent mjek pa përvojë pune është 4.512 €. Paga varet nga kontratat kolektive të punës të klinikës përkatëse dhe mund të ndryshojë.

We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.